sabotéři.coachingportal.cz

Jak sami sebe sabotujeme

Pojďme si sabotéry představit jako hlasy v naší hlavě. Hlasy, které nám při řešení našich každodenních úkolů a výzev vytvářejí či přinášejí negativní emoce. Jsou to vlastně automatické vzory naší mysli, vzorové reakce naší mysli – to, jak myslíme, jak se cítíme a jak reagujeme. Jsou viníkem a spouštěčem veškerého našeho stresu, úzkostí, pochybností, frustrací, nervozity a neštěstí. Podkopávají nám nohy, zpomalují nás. Sabotují náš výkon, duševní pohodu a naše vztahy.

Seznamte se se Soudcem – vaším hlavním sabotérem

Soudce je univerzální sabotér, který nás ovlivňuje – a to úplně všechny. Je to on, kdo nám neustále a opakovaně vyčítá naše chyby a nedostatky, umanutě nás varuje před všelijakými možnými budoucími nebezpečími, uprostřed noci nás budí svými obavami, hledá chyby ostatních a upozorňuje nás na ně a také na to, co všechno je v našem životě špatně a mnoho dalšího.

Sabotéři komplicové

Soudce vždy spolupracuje s jedním nebo více dalšími sabotéry. Jeho cílem je ovládnout naši mysl, chce nás stáhnout dolů. Zdá se vám to povědomé?

Jaké sabotéry máme?

...
Utěšitel

Nepřímými způsoby se snaží být přijímán ostatními lidmi a získávat jejich náklonnost tím, že jim pomáhá, utěšuje je, zachraňuje je nebo jim lichotí. Svoje vlastní potřeby tím ale ztrácí ze zřetele a v důsledku toho je roztrpčený.

Více
...
Puntičkář

Symbolizuje perfekcionismus a potřebu pořádku a organizace dovedenou až do extrému. Úzkostlivě se snaží bezchybně dělat příliš mnoho věcí.

Více
...
Hyperostražitý

Způsobuje neustálou intenzivní úzkost týkající se všech možných i nemožných nebezpečí a toho, co by se mohlo pokazit. Ostražitost, která nikdy nespí.

Více
...
Vyhýbač

Extrémním způsobem se zaměřuje na pozitivní a příjemné aspekty života. Urputně se snaží vyhýbat jakýmkoli obtížným a nepříjemným úkolům a zejména konfliktům.

Více
...
Oběť

K získání pozornosti a náklonnosti používá emoce a náladovost. Extrémně se zaměřuje na vlastní vnitřní pocity, zejména ty bolestivé a negativní. Má sklon k mučednictví.

Více
...
Hyperdosahovač

Je doslova závislý na neustálém výkonu a výsledcích. Jedině tak si zachovává sebeúctu a svoji hodnotu. Poslední výsledky rychle znevažuje a přestává brát v potaz, potřebuje další a další.

Více
...
Neuspokojitelný

Neuspokojitelný neustále hledá větší a větší vzrušení v dalších činnostech nebo neustálou zaneprázdněnost. Málokdy je klidný a spokojený s aktuální činností.

Více
...
Ředitel

Jeho potřeba sám řídit a kontrolovat situace a chování ostatních lidí je založena na úzkosti. Pokud řídit a kontrolovat nemůže, způsobuje mu to velkou úzkost a netrpělivost.

Více
...
Hyperracionální

Intenzivně a úzce se zaměřuje na racionální zpracovávání úplně všeho, včetně vztahů. Lidé ho často vnímají jako bezcitnou osobu, bez zájmu o ostatní a také intelektuálně arogantní nadřazenou osobu, která se cítí být něco víc než ostatní.

Více